Sokol Pardubice

T.J. Sokol Pardubice I Vás vítá na webových stránkách.

Tělocvičná jednota Sokol Pardubice I je pobočným spolkem České obce sokolské, která je nejstarším dobrovolným, demokratickým, nezávislým a nepolitickým spolkem, sdružujícím své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Naše jednota je největší jednotou Sokolské župy Východočeské – Pippichovy a v rámci ČOS je jednou z největších jednot. Sdružuje 6 oddílů – oddíl sokolské všestrannosti, florbalu, volejbalu, sportovní gymnastiky, moderního sportovního karate a basketbalu.


rrsv-investiceV letech 2010 až 2015 proběhly tři etapy modernizace sportovního areálu Na Olšinkách.

V roce 2010 byla realizována I. etapa rekonstrukce areálu, která byla zaměřena na venkovní areál. Hodnota rekonstrukce byla 36 mil. Kč.

V roce 2011 proběhla II. etapa rekonstrukce venkovního areálu v hodnotě 5,5 mil. Kč.

V letech 2013 – 2015 proběhla III. etapa modernizace sportovního areálu, zaměřená na budovu sokolovny. Hodnota modernizace byla 127 mil. Kč.

Všechny tři etapy byly realizovány s finanční podporou Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.


Podporují nás:

NSAPardubice_web2

Pardubický kraj

odpady_logo (1)

Sídlo T.J. Sokol Pardubice I:
Jiráskova 29, 530 02 Pardubice
tel.: 466 614 681
e-mail: sokol-pce@volny.cz
web: www.sokolpardubice.cz

Provoz kanceláře T.J.:
pondělí – středa 6:30 – 15:00 hod
čtvrtek 6:30 – 17:00 hod
pátek 6:30 – 13:00 hod